Skolwebb

Dator

Skolwebben är en digital samlingsplats för elever, pedagoger och vårdnadshavare i Järfällas kommunala förskolor och skolor. Via skolwebben kan du som vårdnadshavare kommunicera med skolan och följa ditt barns kunskapsutveckling — från förskolan till gymnasiet.

Järfällas kommunala förskolor och skolor börjar använda Skolwebben successivt med start hösten 2012. Exakt när införandet för vårdnadshavare ska ske bestämmer respektive förskola/skola.

Logga in på Skolwebben

Skolwebben är en e-tjänst och för att kunna logga in behöver du som vårdnadshavare skaffa en e-legitimation. När du har en e-legitimation loggar du in på Skolwebben via din skolas hemsida, jarfalla.se/skolansnamn

Du kan logga in på Skolwebben både från din stationära dator och från dina mobila enheter, som smarta telefoner och surfplattor.

Nyttan med Skolwebben

Skolwebbens användningsområden kan skilja sig något åt från skola till skola. Som vårdnadshavare kan du bland annat:

  • göra sjukanmälan
  • läsa information, nyheter och se vad som är på gång i skolan
  • se ditt barns schema
  • se vilka arbeten som ditt barn har gjort
  • läsa ditt barns individuella utvecklingsplan
  • se vilka uppgifter, läxor och prov som ditt barn har
  • se bedömningar som är gjorda på ditt barns uppgifter, läxor och prov
  • se frånvarostatistik
  • få sms om ditt barn får registrerad frånvaro

Skolwebben för elever

Skolwebben ska ge ditt barn ökade möjligheter att följa sin egen utveckling. Alla elever får information i skolan om hur de använder Skolwebben i sitt skolarbete.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi svarar på dina frågor

Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Mån–tor kl 8–16.45
Fre kl 8–15

Kontakta oss telefonnummer

08-580 285 00